DE PLANNING VAN DE WERKEN GEBEURT INTERN IN SAMENSPRAAK MET ONZE KLANTEN

ONZE CHAUFFEURS KRIJGEN DAGELIJKS EEN PLAN EN LIJSTEN MEE ZODAT ZIJ DUIDELIJKE INFORMATIE HEBBEN OVER DE WERKEN DIE MOETEN UITGEVOERD WORDEN

WIJ BEZORGEN ONZE KLANTEN OOK DAGELIJKS EEN RAPPORT VAN DE UITGEVOERDE VEEGWERKEN WAT BETREFT DE STRATEN EN HET AANTAL AFGEWERKTE AFSTANDEN.

VOOR DE KOLKENZUIGERS IS DIT HET AANTAL KOLKEN DIE IN EEN BEPAALDE STRAAT GEREINIGD ZIJN DIE DAG.

ZO BLIJFT U OP DE HOOGTE EN HEEFT U KANS OM DE NODIGE CONTROLES UIT TE VOEREN.

 

AL ONZE KOLKENZUIGERS ZIJN OOK UITGERUST MET EEN PDA

DAGELIJKS KRIJGEN WIJ EEN ELECTRONISCH VERSLAG BINNEN PER KOLKENZUIGER WAARIN WIJ ZIEN WELKE KOLKEN WAAR GEREINIGD ZIJN, DE HOEVEELHEDEN, DE ONREGELMATIGHEDEN, ZOALS KOLKEN DIE NIET OPEN GAAN, ONBEREIKBAAR ZIJN, VERSTOPT ZIJN, ENZ ZODAT WIJ DIT OOK DADELIJK AAN ONZE KLANTEN KUNNEN DOORRAPPORTEREN.

INDIEN NODIG KUNNEN WIJ ZELFS DE GPS COORDINATEN PER KOLK DOORGEVEN EN EEN PLAN VAN DE UITGEVOERDE KOLKEN PER STRAAT IN MAPPOINT.

OOK VOEREN WIJ ZELF CONTROLES UIT TEN GUNSTE VAN DE KLANT.

OP HET EINDE VAN IEDER WERK STUREN WIJ DE KLANT EEN VOLLEDIG OVERZICHT MET ALLE OPMERKINGEN

DE AFVOER VAN HET SLIB NAAR EEN ERKEND VERWERKER WORDT OOK DOOR ONS OPGEVOLGD

WIJ MAKEN PER WERK VOOR DE KLANT SLIBLIJSTEN EN BEZORGEN OOK DE ORIGINELE STORTINGSBONNEN.   OP HET EINDE VAN ELK JAAR KRIJGT U OOK DE NODIGE GEGEVENS VAN ONS VOOR U AANGIFTE BIJ OVAM