DE PLANNING VAN DE WERKEN GEBEURT INTERN IN SAMENSPRAAK MET ONZE KLANTEN

ONZE CHAUFFEURS KRIJGEN DAGELIJKS EEN PLAN EN LIJSTEN MEE ZODAT ZIJ DUIDELIJKE INFORMATIE HEBBEN OVER DE WERKEN DIE MOETEN UITGEVOERD WORDEN

WIJ BEZORGEN ONZE KLANTEN OOK DAGELIJKS EEN RAPPORT VAN DE UITGEVOERDE VEEGWERKEN WAT BETREFT DE STRATEN EN HET AANTAL AFGEWERKTE AFSTANDEN.

VOOR DE KOLKENZUIGERS IS DIT HET AANTAL KOLKEN DIE IN EEN BEPAALDE STRAAT GEREINIGD ZIJN DIE DAG.

ZO BLIJFT U STEEDS OP DE HOOGTE EN HEEFT U DE KANS OM DE NODIGE CONTROLES UIT TE VOEREN.

 

AL ONZE KOLKENZUIGERS ZIJN OOK UITGERUST MET EEN TABLET

DAGELIJKS KRIJGEN WIJ EEN ELECTRONISCH VERSLAG BINNEN PER KOLKENZUIGER WAARIN WIJ ZIEN WELKE KOLKEN WAAR GEREINIGD ZIJN, DE HOEVEELHEDEN, DE ONREGELMATIGHEDEN, ZOALS KOLKEN DIE NIET OPEN GAAN, ONBEREIKBAAR ZIJN, VERSTOPT ZIJN, ENZ.  ZODAT WIJ DIT OOK DADELIJK AAN ONZE KLANTEN KUNNEN RAPPORTEREN.

INDIEN NODIG KUNNEN WIJ ZELFS DE GPS COORDINATEN PER KOLK DOORGEVEN EN EEN PLAN VAN DE UITGEVOERDE KOLKEN PER STRAAT IN GOOGLE MAPS.

OOK VOEREN WIJ ZELF CONTROLES UIT TEN GUNSTE VAN DE KLANT.

OP HET EINDE VAN ELKE OPDRACHT STUREN WIJ DE KLANT EEN VOLLEDIG OVERZICHT MET ALLE OPMERKINGEN.

DE AFVOER VAN HET SLIB NAAR EEN ERKENDE VERWERKER WORDT OOK DOOR ONS OPGEVOLGD.

WIJ MAKEN PER OPDRACHT VOOR DE KLANT SLIBLIJSTEN EN BEZORGEN OOK DE ORIGINELE STORTINGSBONNEN.   OP HET EINDE VAN ELK JAAR KRIJGT U OOK DE NODIGE GEGEVENS VAN ONS VOOR UW AANGIFTE BIJ OVAM.